Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

GLB-projectsubsidie voor praktijkleernetwerken

GLB-projectsubsidie voor praktijkleernetwerken

Binnen het GLB wordt de ‘Projectsubsidie voor praktijkleerwerken’ opengesteld van 2 oktober t/m 15 november 2023. De subsidie is bedoeld voor ondernemingen die kennis overdragen naar een samenwerkingsverband van landbouwers. Het moet hierbij gaan om de verduurzaming van de landbouw. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem.

Lees verder

GLB-projectsubsidie voor demonstratieprojecten duurzame landbouw

In de periode van 2 oktober t/m 15 november 2023 kunnen (samenwerkingsverbanden van) landbouwers subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten in het kader van duurzame landbouw. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem.

Lees verder

Gebruik os-rijke meststoffen: hogere norm en deel fosfaat telt mee

Bij een gebruik van minimaal 20 kg fosfaat per ha uit ‘organisch stofrijke meststoffen’ (os-rijke meststoffen) op bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’ telt een hogere fosfaatgebruiksnorm. Daarnaast hoeft bij de diverse os-rijke meststoffen maar een deel van fosfaat meegerekend te worden. De voorwaarden van beide regelingen zijn nagenoeg gelijk.

Lees verder