Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Landbouwwetgeving

Landbouwwetgeving

Het subsidie-instrument wordt ingezet om het agrarisch innovatie- en concurrentievermogen te versterken. Als agrarisch ondernemer heeft u naast de landelijke wet- en regelgeving ook te maken met de Europese Unie. Zij bepalen veelal de regels en voorwaarden voor landbouwregelingen, POP3 subsidies en subsidies ten behoeve van duurzaamheid. Wij kunnen u adviseren op dit gebied, evenals bij het invullen van de Gecombineerde Opgave.

Subsidies en fiscale regelingen

De wet- en regelgeving op Europees niveau verandert voortdurend. Wij kunnen u adviseren over de voorwaarden van onder andere de volgende regelingen:

  • Basisbetalingsrechten en vergroeningsbetaling.
  • Borgstellingskrediet.
  • Tegemoetkomingspremie brede weersverzekering.

POP3

Europa stelt subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland doormiddel van het plattelandsontwikkelingsprogramma. Zij richt zich op vijf pijlers, namelijk:

  • Het versterken van innovatie.
  • Verduurzaming en concurrentiekracht.
  • Jonge boeren.
  • Natuur en landschap.
  • Verbetering waterkwaliteit.
  • Versterken landelijk gebied (LEADER).

Wij ondersteunen u bij openstellingsbesluiten en subsidieaanvragen voor POP3, Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANL), Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SNL), Jonge Landbouwers regeling, innovatievouchers voor hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen en de LEADER-aanvraag.

Duurzaamheid

Naast de specifiek agrarische regelingen zijn er ook diverse algemene regelingen die u toe kunt passen binnen uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het verwijderen van asbestdaken en het installeren van zonnepanelen, SDE+, integraal duurzame stallen en de investeringsaftrek voor energie, MIA en Vamil.