Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Accountancy

Accountancy

De financiële administratie is een dagelijks terugkerende taak en van belang voor het inzicht in uw financiële positie. Daarbij dient u iedere maand of kwartaal de omzetbelasting aangifte in te dienen. Wij kunnen u naar wens ontzorgen, van het ondersteunen bij de uitvoering tot het volledig verzorgen van uw administratie.

Jaarrekening

De jaarrekening is een jaarlijks terugkomend rapport en geeft inzicht in uw financiële positie. Het dient als basis voor belastingaangiften, maar ook voor financieringsaanvragen. Met onze agrarische kennis zijn wij in staat om specifieke agrarische posten realistisch te waarderen. Uiteraard voorzien we u van een toelichting en nemen we deze op in de jaarrekening, zodat het voor iedere lezer bruikbaar is. Daarnaast zorgen wij dat u als ondernemer aan de wettelijke verplichtingen voldoet, bijvoorbeeld door het tijdig publiceren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel als u een bv heeft.

Inspringen op veranderingen

De jaarcijfers worden door onze agrarisch relatiebeheerders met u besproken. Tijdens een gesprek worden de genomen beslissingen van de achterliggende periode geanalyseerd. Vanzelfsprekend worden ook de toekomstige plannen doorgenomen, zodat u tijdig in kunt springen op veranderingen in bijvoorbeeld de wet- en regelgeving of de markt.