Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Fiscaal advies

Fiscaal advies

De wet- en regelgeving op fiscaal gebied is continu in beweging. Om een optimaal fiscale positie te verkrijgen en te behouden is het van belang deze regels op de juiste manier te interpreteren en toe te passen. Wij zorgen voor een passend advies voor uw situatie en voeren dit desgewenst uit. U kunt op fiscaal gebied aan onder andere de volgende aspecten denken:

 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Schenk- en erfbelasting
 • Bijtelling voor auto’s

Juridische entiteit

De oprichting van een onderneming, de bedrijfsoverdracht of het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn enkele momenten waarop u bewust stil staat bij uw ondernemingsvorm.

Voor de keuze van een juridische entiteit is het van belang in beeld te brengen wat uw wensen zijn met betrekking tot aansprakelijkheid, inbreng van activa en winstgevendheid. Er zijn twee categorieën waaruit u een keuze kunt maken, namelijk de natuurlijk persoon en de rechtspersoon.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens als individu welke rechten en verplichtingen heeft en deel kan nemen aan het economisch- en rechtsverkeer. Dat houdt in dat hij bijvoorbeeld eigenaar kan zijn van goederen, een hypotheek of huwelijk aan kan gaan en een bedrijf kan kopen of verkopen. De ondernemer wordt hierin persoonlijk, dus ook met privévermogen, aansprakelijk gesteld. De volgende ondernemingsvormen kunt u kiezen:

 • Eenmanszaak: u start relatief snel en makkelijk uw onderneming.
 • Maatschap: u werkt samen met één of meerdere maten waarbij ieder voor een gelijk deel aansprakelijk is.
 • Vennootschap onder firma: u werkt samen met één of meerdere firmanten waarbij ieder voor het geheel aan schulden ofwel hoofdelijk aansprakelijk is.
 • Commanditaire vennootschap: u wilt een onderneming starten maar heeft te weinig kapitaal dus gaat een samenwerking aan met een geldschieter als (stille) vennoot.

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een organisatie die deelneemt in het economisch- en rechtsverkeer en eigen rechten en verplichtingen heeft, deze staan los van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder. Dit betekent dat het privévermogen buiten beschouwing gelaten wordt. De volgende rechtspersonen kunt u onder andere kiezen:

 • Besloten vennootschap (bv): het kapitaal is verdeeld in aandelen op naam en de aandeelhouders hebben de hoogste macht.
 • Naamloze vennootschap (nv): het kapitaal kent, aanvullend op de bv, ook vrij verhandelbare aandelen.
 • Coöperatie: u kunt als ondernemer binnen dit samenwerkingsverband profiteren van collectieve voordelen.

Wij adviseren u graag over een passende ondernemingsvorm bij uw situatie. Ook kunnen wij u helpen bij de oprichting als het gaat om inschrijving bij de Kamer van Koophandel of het opstellen van notariële stukken.