Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 8 december 2022

Aanvullingen eco-regeling: wijziging instapreis, stapelen eco-activiteiten

Om deelname aan de eco-regeling te stimuleren zijn voor het jaar 2023 de benodigde punten voor de thema’s ‘landschap’ en ‘biodiversiteit’ verlaagd. Hierdoor kan een bedrijf eerder aan de instapeis voldoen. Daarnaast is de tabel ‘Eco-activiteiten en stapelen’ aangepast. Hierbij is de eco-activiteit ‘vezelgewas’ toegevoegd. Ook heeft RVO aangegeven hoe ‘stapelen’ werkt bij meer dan twee eco-activiteiten op één perceel.

Werkwijze eco-regeling

Het systeem van de eco-regeling bestaat uit twee onderdelen. Een puntensysteem om te bepalen of aan de instapeis wordt voldaan. En een ‘waardebepaling’ om na te gaan of een bedrijf in de klasse ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’ terecht kan komen. De klasse bepaalt uiteindelijk de eco-premie per hectare. Zie voor meer informatie het bericht van CoponentAgro: Nieuw GLB: eco-regeling puntensysteem en hoogte premie.

In 2023 minder punten nodig voor ‘landschap’ en ‘biodiversiteit’

Voor het jaar 2023 zijn de benodigde punten voor de thema’s ‘landschap’ en ‘biodiversiteit’ voor zowel Regio 1 als Regio 2 met 0,25 verlaagd. In onderstaande tabel staan de punten per thema per hectare voor Regio 1 en 2.

Thema

Verdeling

Regio 1

Regio 2

Klimaat

1,50

1,25

Bodem en lucht

0,75

1,25

Water

0,75

0,75

Landschap

0,25

0,50

Biodiversiteit

1,25

0,75

Vanaf 2024 oorspronkelijke punten

Vanaf 2024 gelden de benodigde punten zoals vermeld in het eerder genoemde bericht.

Stapelen van eco-activiteiten

Vaak zijn op een perceel met een bepaald gewas meerdere eco-activiteiten tegelijk toegestaan. In de tabel Eco-activiteiten en stapelen is aangegeven welke eco-activiteiten samen kunnen. Ten opzichte van een eerdere versie van deze tabel is nu de eco-activiteit ‘vezelgewas’ toegevoegd. Daarnaast zijn de kleuren blauw en groen omgekeerd.

Hoogste punten en waarden of optellen?

De ‘methode’ van stapelen van eco-activiteiten, is afhankelijk van de soort ‘handeling’ die een bedrijf uitvoert.

Dezelfde handeling: hoogste punten en waarde

Bij eenzelfde handeling, bijvoorbeeld het telen van luzerne, mag het bedrijf de eco-activiteit met de hoogste punten per thema rekenen en de hoogste waarde kiezen.

Verschillende handelingen: punten en waarden optellen

Bij meerdere handelingen op een perceel, bijvoorbeeld op grasland de eco-activiteiten ‘langjarig grasland’ en ‘weidegang overdag’, mag het bedrijf de punten per thema en de waarden bij elkaar optellen.

Dezelfde systematiek bij meer dan twee eco-activiteiten.

Voert een bedrijf op bijvoorbeeld grasland de eco-activiteiten ‘langjarig grasland’ en ‘grasklaver’ (dezelfde handeling) én ‘weidegang overdag’ (andere handeling) uit dan geldt onderstaande werkwijze.

Voor de eco-activiteiten ‘langjarig grasland’ en ‘grasklaver’ tellen de hoogste punten en waarde. Daar bovenop komen de punten en waarde van de eco-activiteit ‘weidegang overdag’. Zie tabel.

Eco-actititeit

Punten per thema

Waarde

Klimaat

Bodem & lucht

Water

Land-schap

Bio- diversiteit

Regio 1

Langjarig grasland1

4

4

4

1

1

€ 91

Gras met kruiden1

2

4

1

3

1

€ 181

Hoogste punten/waarde2

4

4

4

3

1

€ 181

Weidegang overdag2

2

3

0

2

1

€ 43

Totaal (per ha)

6

7

4

5

2

€ 224

1 Hoogste punten en waarde tellen2 Punten en waarden optellen

Meer info

Wilt u meer informatie of hebt u vragen over deze regeling, neem dan contact met ons op.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Bron: ComponentAgro