Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 11 januari 2022

Derogatie 2022: grote onzekerheid, wat te doen?

Het besluit over derogatie over 2022 zal pas heel laat worden genomen. De kans is zelfs aanwezig, dat dit besluit pas na het bemestingsseizoen wordt genomen. Dit brengt voor ondernemers grote onzekerheden met zich mee. De vraag is wat te doen? Wel of niet rekenen met derogatie? Op dit moment is, voor de meeste bedrijven, ons advies om het ‘keuzemoment’ uit te stellen tot na de tweede bemesting. Voor bedrijven met een krappe mestopslagcapaciteit kan het verstandig zijn om toch in het voorjaar al (meer) mest af te voeren. Dat advies geldt sowieso voor de mest die boven de derogatienorm wordt geproduceerd. Daarnaast is het advies om vanaf het begin te voldoen aan de derogatievoorwaarden van 2021.

Grote onzekerheid

Op dit moment is grote onzekerheid of Nederland voor 2022 derogatie krijgt, onder welke voorwaarden en wanneer het besluit wordt genomen. Veel bedrijven zullen van de derogatie gebruik willen maken als deze wel wordt verleend.

Nu nog geen keuze maken

De meest veilige keuze is uiteraard geen gebruik te maken van derogatie. Dit zal echter hoge kosten met zich meebrengen (meer mestafzet, meer kunstmest aankoop). Gezien de onzekerheid of Nederland wel of geen (tijdelijke) derogatie krijgt, zullen de meeste bedrijven nu nog geen keuze willen maken om (extra) mest af te gaan voeren.

Omdat het nog onzeker is wanneer de beslissing over derogatie wordt genomen, is het advies om af te wachten tot het moment waarop er meer duidelijkheid is wanneer de beslissing valt. Daarnaast is wellicht halverwege het jaar (juni/juli) een iets betere inschatting te maken hoe Nederland ervoor staat.

Nog wel binnen de norm blijven

Om later in het jaar nog een keuze te kunnen maken, moet uiteraard tot dat moment niet meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest worden bemest.

Opslaan of afvoeren?

Wanneer Nederland voor 2022 geen derogatie krijgt (en ook geen overgangsregeling) zal een bedrijf meer mest moeten afvoeren of in opslag nemen om zo binnen de normen te blijven. Dit zal een behoorlijke druk geven op de mestmarkt.

Weinig opslagcapaciteit: wel eerder afvoeren?

Bedrijven die geen opslagcapaciteit hebben om deze hoeveelheid mest op te slaan, lopen het grootste (financiële) risico. Deze bedrijven zouden wel kunnen besluiten in het voorjaar mest af te voeren.

Adviezen

Voor bedrijven die de keuze wel of geen derogatie nog niet willen maken, gelden de volgende adviezen:

Op deze manier kan later in het jaar, als er wellicht meer bekend is, het besluit worden genomen om wel of niet volgens de huidige derogatienorm te bemesten. Zonder derogatie zal het besluit genomen moeten worden om mest af te voeren of extra mest in voorraad te nemen.

Grondmonsters en bemestingsplan kan later

De voorgaande keren dat het besluit over derogatie pas in de loop van het jaar werd genomen, is na het besluit nog een termijn gesteld voor het nemen van grondmonsters, het opstellen van het bemestingsplan en het indienen van de ‘Aanvullende gegevens’ voor nieuwe bedrijven en nieuwe deelnemers. Dit zal nagenoeg zeker nu ook het geval zijn.

Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie: uiterlijk 15 mei

Indien nieuwe grondmonsters nodig zijn voor de fosfaatdifferentiatie dan moeten deze uiterlijk 15 mei zijn geanalyseerd. Deze datum blijft gewoon staan.

Bron: ComponentAgro