Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 24 januari 2023

Energielijst 2023 voor EIA

Onlangs is de ‘Energielijst 2023’ gepubliceerd, waarin de bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2023 in aanmerking komen voor EIA. Het percentage voor investeringsaftrek is, net als in 2022, 45,5%.

Energielijst 2023

Om voor EIA in aanmerking te kunnen komen, moet het bedrijfsmiddel op de Energielijst 2023 staan.

Wijzigingen t.o.v. 2022

In de Energielijst 2023 staan de wijzigingen t.o.v. de Energielijst 2022 vermeld (zie pagina 76 t/m 78).

EIA

De regeling ‘Energie Investeringsaftrek’ (EIA) biedt ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, fiscaal voordeel. Naast de gebruikelijke afschrijving op deze bedrijfsmiddelen is een deel van de investeringskosten direct aftrekbaar van de fiscale winst.

Voorwaarden

Om in 2023 in aanmerking te komen, moet de investering staan in de Energielijst 2023.

Minimale investering

Het bedrag per investering moet tenminste € 2.500 bedragen.

Overige voorwaarden

Zie voor de overige voorwaarden, zoals de kosten die in aanmerking komen voor EIA, de Energielijst 2023 (pagina 4 t/m 7).

Hier staat ook vermeld of de aanvrager de EIA kan combineren met andere regelingen. Eenzelfde investering kan bijvoorbeeld niet voor zowel EIA als de ‘Investeringssubsidie duurzame energie’ (ISDE) in aanmerking komen.

Hoogte

In 2023 kan 45,5% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst.

Budget

Het budget voor EIA bedraagt voor 2023 € 249 miljoen (2022: € 149 miljoen).

Aanvragen

Aanvragen voor EIA kunnen worden ingediend via mijn.rvo.nl. De procedure voor de aanvraag en de verdere uitvoering van de EIA staan beschreven in de eerdergenoemde Energielijst 2023 (pagina 8 t/m 11).

Meldingsdatum

Om gebruik te kunnen maken van de EIA-regeling moet, t.a.v. de aanschafkosten, binnen 3 maanden na het ‘aangaan van de investeringsverplichting’ een melding hiervan worden ingediend. In de Energielijst 2023 (pagina 8) staat nader aangegeven wat wordt gezien als het moment van ‘aangaan van de investeringsverplichting’.

Voor de voortbrengingskosten geldt een termijn van 3 maanden na het eind van het kwartaal waarin de kosten zijn gemaakt.

Indien u wenst dat wij u helpen bij de aanvraag of wanneer u vragen heeft m.b.t. de EIA kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Bron: Component Agro