Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 14 juni 2022

Het nieuwe GLB

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Doel van dit nieuwe GLB? Samen de landbouw verduurzamen door toekomstbestendig boeren sterker te belonen. Wij nemen u mee in de veranderingen en laten zien hoe u zich nu al kan voorbereiden.

Het nieuwe GLB in één overzicht

Met het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) veranderen de regelingen. Daarbij komt er de eco-regeling met eco-activiteiten. En houdt u zich aan de conditionaliteiten en de randvoorwaarden om betalingen uit het GLB aan te vragen.

De basispremie en andere betalingen

De basispremie uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) lijkt op de basisbetaling uit het huidige GLB. Een van de verschillen: er zijn geen betalingsrechten meer. Ook komt er een extra betaling voor de eerste 40 hectare van uw bedrijf en voor jonge landbouwers. Om de betalingen aan te vragen houdt u zich aan de voorwaarden. Nieuw zijn de Goede landbouw- en milieuconditionaliteiten (GLMC). Ook de brede weersverzekering blijft in het nieuwe GLB bestaan, deze verandert niet.

 

De eco-regeling

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) komt de eco-regeling. Door eco-activiteiten uit te voeren helpt u mee aan 5 doelen: het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. Binnenkort publiceerd het RVO een Simulatietool voor de eco-regeling. Hiermee kunt u berekenen hoeveel subsidie u krijgt als u verschillende activiteiten uitvoert.

 

De conditionaliteiten

De conditionaliteiten zijn onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Om betalingen uit het GLB aan te vragen en mee te doen met de eco-regeling houdt u zich aan de 9 Goede landbouw- en milieucondities (GLMC) en de randvoorwaarden. De conditionaliteiten zijn voorwaarden voor de basispremie, de extra betaling voor de eerste 40 hectare van uw bedrijf en de eco-regeling. Maar ook voor de extra betaling voor jonge landbouwers en het behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen. Over de randvoorwaarden volgt later meer informatie. Het RVO verwacht dat deze voorwaarden voor een groot deel gelijk blijven aan de huidige randvoorwaarden.

Bron: RVO