Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 11 januari 2022

Korting stikstofnorm mais na gras op zand en löss 85 kg in 2022

In 2022 wordt eenmalig de korting op de stikstofnorm van mais geteeld, na het vernietigen van grasland, verhoogd. De korting wordt met 20 kg per ha verhoogd naar 85 kg N/ha. De eenmalige verhoging geldt ter compensatie van het uitstel van de uitgestelde uiterlijke inzaaidatum van een verplicht vanggewas na mais in 2021. De wijziging is ook opgenomen in het Graslandvernietigingsschema.

Compensatie voor uitstel vanggewas

De minister heeft deze verhoging eerder aangekondigd, meer hierover leest u hier. Uitstel vanggewas na mais binnen 3 etmalen inzaaien.

Korting wordt 85 kg N

De stikstofnorm van mais en aardappels wordt op zand- en lössgrond standaard gekort als voorafgaand aan de teelt grasland is vernietigd. De minister heeft in een Kamerbrief aangekondigd, dat bij mais deze korting in 2022 85 kg N/ha zal zijn. Meer informatie vindt u op: 65 kg korting mais en aardappels na graslandvernietiging.

Graslandvernietigingsschema

Het vernietigen van grasland (omploegen, frezen, doorspuiten e.d.) is alleen in bepaalde perioden en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

In het Graslandvernietigingsschema voor 2022 staat, per grondsoort, een compleet overzicht van de perioden wanneer het vernietigen van grasland is toegestaan en wanneer niet. Daarbij is tevens aangegeven welke uitzonderingen en voorwaarden hierbij gelden.

Bron: ComponentAgro