Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 23 december 2021

Landelijke subsidieregeling Economisch Herstel Fonds (EHF)

Vanaf dinsdag 21 december 2021 9:00 uur is de landelijke subsidieregeling Economisch Herstel Fonds (EHF) opengesteld. Deze openstelling is tot en met 14 februari 2022, 17:00 uur.

Datum indienen niet van invloed op toekenning

De datum van indienen heeft géén invloed op de kans van toewijzing, er wordt gewerkt met een puntensysteem, net als bij POP3 fysieke investeringen. Bij overschrijding zal er geloot worden op basis van het aantal behaalde aantal punten. De punten vindt u in deze lijst.

De lijst met subsidiabele investeringen bestaat uit 5 categorieën:
a) Precisielandbouw en smart farming
b) Digitalisering
c) Water (o.a. bestrijding droogte en verzilting)
d) Duurzame bedrijfsvoering
e) Natuur-inclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Per bedrijf kunt u subsidie aanvragen voor maximaal 2 concrete investeringen (machines, installaties e.d.). Wanneer beiden in dezelfde categorie vallen gaat dit in 1 aanvraag, maar vallen ze ieder in een andere categorie dan zijn het 2 aanvragen. Het minimum subsidiebedrag is € 25.000,= en het maximum € 150.000,= per bedrijf. Bij 60% subsidie is dit dus een minimale investering van € 41.667,-

Voorbereiding aanvraag

Voor het indienen van de aanvraag zijn offerte’s nodig van de investering(en) die u wilt doen. Daarnaast is voor sommige investeringen een vergunning/ontheffing van de Gemeente of het Waterschap noodzakelijk, zoals voor het plaatsen van hagelnetten, regenkappen, nachtvorst propeller, aanleggen van een waterbassin en plaatsen van stuwen. De benodigde vergunning of ontheffing is pas nodig bij het vaststellingsverzoek na de investeringen. Maar bij de aanvraag moet een bewijs van de aanvraag van deze vergunning of ontheffing toegevoegd worden. Daarnaast moeten jonge landbouwers bij het indienen een kopie van de maatschapsakte bijvoegen.

Wanneer starten

Net als bij andere subsidies mag u níet eerder starten (investeren of koopovereenkomsten aangaan) voordat u de subsidie daadwerkelijk hebt aangevraagd. Na indienen van de aanvraag mag u voor eigen rekening en risico investeren. Wilt u geen risico lopen en zeker weten dat u de subsidie toegekend krijgt, dan moet u wachten met investeren of verplichtingen aangaan tot u de toekenning middels de beschikkingsbrief heeft ontvangen. Dit zal pas tegen de zomer 2022 zijn. Wel kunt u al offertes opvragen van de investeringen die u wilt gaan doen.

E-Herkenning voor aanvragen en machtiging

In het webinar van ZLTO was aangegeven dat EH-3 nodig was voor aanvragen van de subsidie of het machtigen van een intermediair. RVO heeft laten weten dat EH-2+ voldoende is. Dit is hetzelfde beveiligingsniveau als voor de Gecombineerde Opgave. Een hoger niveau is dus niet nodig voor de subsidieaanvraag.

Eigen RVO relatienummer Jonge Landbouwer

Om voor de top-up van 15% extra subsidie in aanmerking te komen moet de jonge landbouwer zelf de subsidie aanvragen. Dit kan niet op het relatienummer van het bedrijf, maar moet op een eigen persoonlijk relatienummer. Dit krijgt de jonge landbouwer zodra hij met zijn persoonlijke DigiD inlogt bij RVO, dus niet met de E-herkenning van het bedrijf.
Ook moet de jonge landbouwer aan een aantal eisen voldoen:

Heeft u hulp nodig bij het indien van de aanvraag? Neem dan contact met ons op!

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Bron: ZLTO