Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 8 december 2022

Nieuwe subsidie, vervolg op ‘Groen-economisch herstel’

Tot en met 31 januari 2023 kan subsidie aangevraagd worden vanuit de ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’. Deze regeling is een opvolger van de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’. Het subsidiepercentage is 40%, ook voor Jonge landbouwers. De investeringslijst is ook wat aangepast. De aanvragen worden gerangschikt op basis van het aantal te behalen punten.

Algemeen en doel

Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt de ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’ opengesteld. De investeringen zijn bedoeld om minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en synthetische meststoffen. Deze investeringsregeling is een vervolg op de investeringsregeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’. Zie hiervoor ons bericht Subsidie Investeren in groen-economisch herstel.

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor landbouwbedrijven. Meer dan 50% van het werk op het bedrijf moet bestaan uit landbouwactiviteiten.

Aanvraag en toewijzing

De subsidie kan worden aangevraagd t/m 31 januari 2023 (17.00 uur). De subsidie wordt toegekend op basis van een puntenaantal. Per investering wordt een aantal punten toegekend.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiepercentage is 40%. Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 20.000 (minimale investering € 50.000) en het maximale subsidiebedrag bedraagt € 150.000.

Investeringslijst

Op de Investeringslijst staan de investeringen waarvoor subsidie kan worden verkregen. De investeringen zijn ingedeeld in vijf categorieën:

 • Categorie A: Precisielandbouw en Smart farming
 • Categorie B: Digitalisering
 • Categorie C: Water, droogte, verzilting
 • Categorie D: Duurzame bedrijfsvoering
 • Categorie E: Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Budget

Het totale budget bedraagt € 14 mln (per categorie € 2,8 mln).

Geen extra subisidie voor jonge landbouwer

Jonge landbouwers krijgen in deze regeling geen hoger subsidiepercentage.

Voorwaarden

Voor deze subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijf is op 15 mei 2023 een ‘Actieve landbouwer’. Zie voor de voorwaarden de site van RVO.
 • Een opdrachtbevestiging/offerte mag pas na de aanvraag worden ondertekend.
 • De investering betreft een nieuwe machine of installatie.
 • Het betreft geen vervangingsinvestering. Een investering in een ‘duurzamere’ machine wordt niet als vervangingsinvestering gezien.
 • De investering wordt op het eigen bedrijf gebruikt.
 • Bij een investering in een (mest)vergistingsinstallatie wordt alleen subsidie verstrekt voor het deel dat nodig is om in eigen energiebehoefte te voorzien.
 • Er kan voor maximaal twee investeringen subsidie worden aangevraagd.

Aanvraag

De subsidie kan worden aangevraagd via mijn.rvo.nl.

Stappenplan RVO

RVO heeft een Stappenplan gemaakt. Hierin zijn de stappen van de aanvraag op een rij gezet.

Bijlagen

De volgende bijlagen moeten bij de aanvraag worden ingediend:

 • Offerte van de investering(en)
 • Indien een vergunning verplicht is: bewijs van start vergunningsprocedure
 • Bewijs dat vergunning (waterschap) niet verplicht is bij investering C1/C3
 • Btw verklaring (bij niet verrekenbare btw)
 • Beslissing op andere subsidie indien dat van toepassing is

Rangschikkingscriteria

De toewijzing vindt plaats op basis van een puntensysteem. De aanvraag met de hoogste punten komt als eerste voor subsidie in aanmerking. Iedere investering heeft een bepaald aantal punten toegewezen gekregen op basis van een ‘duurzaamheidsscore’, zie de kolom ‘Punten’ in de Investeringslijst.

Dezelfde categorie: gemiddeld aantal punten

Als een aanvraag wordt ingediend voor twee investeringen uit dezelfde categorie dan geldt het gemiddelde van het aantal punten.

Verschillende categorieën: afzonderlijke toewijzing

Bij investeringen uit twee verschillende categorieën tellen de afzonderlijke punten per investering.

In deze situatie is het mogelijk dat één investering wel en één investering niet in aanmerking komt voor subsidie. Dit kan tot gevolg hebben dat hierdoor het minimale subsidiebedrag niet wordt bereikt. Dan komen beide investeringen niet in aanmerking voor subsidie.

Vaststellingsaanvraag

De vaststellingsaanvraag moet uiterlijk op 31 december 2024 ingediend worden. Wilt u advies of ondersteuning bij de aanvraag. neem dan contact met ons op.

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 • Bron: Component Agro