Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 19 november 2021

Overzicht subsidies 2021

In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen die in 2021 zijn opengesteld (geweest).

Overzicht subsidies

In tabel 1 staat een overzicht van subsidies die in 2021 zijn opengesteld. Het betreffen subsidies die bij ons bekend zijn en die voor de doelgroep (agrarische bedrijfsadviseurs) interessant kunnen zijn. Dit betekent dat niet alle (provinciale) openstellingen in de tabel worden opgenomen. Daarnaast zijn de GLB-subsidies, die met de Gecombineerde opgave kunnen worden aangevraagd, niet in deze tabel opgenomen.

Openstellingen

Openstellingen die nieuw aan de tabel toegevoegd zijn, zijn gemarkeerd (zie * in eerste kolom).

Indien de einddatum van een subsidie vetgedrukt is, dan is deze subsidie op het moment van publicatie van dit bericht (nog) opengesteld. Diverse subsidies zijn op de laatste dag van de openstellingsperiode opengesteld tot 17:00 uur.

Tabel 1. Overzicht subsidieopenstellingen in het jaar 2021

Naam subsidie Openstelling Info
  vanaf t/m  
Landelijk
 

 

 

 

*

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie

– Adviesvoucher landbouwondernemingen

– Cursusvoucher landbouwondernemingen

– Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs

– Voucher bedrijfsplan (budget reeds overschreden)

 

31-05

31-05

31-05

01-11

 

31-08

15-10

15-10

15-12

 

Thema-bericht

 

Bericht

Subsidie brongerichte verduurzaming: investeringsmodule 2021-01 pluimveehouderij 19-04 31-05

 

Bericht
Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij 01-03 29-08 Bericht
Subsidiemodule Melkvee van zeldzame runderrassen 01-03 31-03

 

Bericht
 

 

*

Subsidie Brongerichte verduurzaming

– Tweede openstelling Innovatiemodule

– Derde openstelling Innovatiemodule

 

24-02

22-11

 

04-05

14-02

(2022)

 

Bericht

Bericht

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) 04-01 31-12 Thema-bericht
Subsidie Jonge landbouwer 2020 07-12

(2020)

12-02

 

Thema-bericht
Kennisvouchers voor agrariërs en adviseurs 30-11

(2020)

28-02

 

Bericht
Provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden 01-11

(2020)

31-10 Bericht
Wijziging Sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij

– Subsidie ‘slopen’

– Subsidie ‘ombouw’

 

25-06
25-06

 

22-10

31-12

 (2023)

Bericht
 

*

*

Omschakelprogramma

– Subsidie Demonstratiebedrijven duurzame landbouw

– Subsidie Kennisoverdracht in groepsverband

01-11
01-11
 

15-12

15-12

 

Bericht
Bericht

Zeeland
Samenwerking voor innovaties EIP 28-06 01-10 Meer info

* Nieuw toegevoegd

Bron: Component Agro