Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 29 maart 2022

Overzicht subsidies 2022

In dit bericht staat een overzicht met landelijke en provinciale subsidieopenstellingen (o.a. POP3-subsidies), die voor agrarische ondernemingen interessant kunnen zijn. In het overzicht zijn de subsidies opgenomen, die in 2022 zijn opengesteld (geweest).

Overzicht subsidies

In tabel 1 staat een overzicht van subsidies die in 2022 zijn opengesteld. Het betreffen subsidies die bij ons bekend zijn en die voor de doelgroep (agrarische bedrijfsadviseurs) interessant kunnen zijn. Dit betekent, dat niet alle (provinciale) openstellingen in de tabel worden opgenomen. Daarnaast zijn de GLB-subsidies, die met de Gecombineerde opgave kunnen worden aangevraagd, niet in deze tabel opgenomen.

Openstellingen

Openstellingen die nieuw aan de tabel toegevoegd zijn, zijn gemarkeerd (zie * in eerste kolom).

Indien de einddatum van een subsidie vetgedrukt is, dan is deze subsidie op het moment van publicatie van dit bericht (nog) opengesteld. Diverse subsidies zijn op de laatste dag van de openstellingsperiode opengesteld tot 17:00 uur.

Tabel 1. Overzicht subsidieopenstellingen in het jaar 2022

Naam subsidie Openstelling Info
  vanaf t/m  
Landelijk
* Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe)

– Adviesvoucher landbouwonderneming
– Cursusvoucher landbouwonderneming
– Opleidingsvoucher bedrijfsadviseur
– Bedrijfsplanvoucher voor duurzame landbouw

 

04-04
04-04
04-04
04-04

 

15-05
01-10
01-10
15-05

Bericht

 

 

Economisch herstelfonds (EHF)

– Subsidie Investeren in groen-economisch herstel

– Subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel

 

20-12
(2021)
20-12
(2021)

 

14-02

 14-02

 

Bericht

Bericht

 

 

 

Wijziging Sloop- en ombouwkosten nertsenhouderij

– Subsidie ‘ombouw’

 

25-06

 

31-12
(2023)

Bericht
 

 

 

Subsidie Brongerichte verduurzaming

– Derde openstelling Innovatiemodule

 

22-11
(2021)

 

14-02

 

Bericht

Provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Aanpassing en verlenging regeling

01-11
(2020)
31-10
(2021)
04-09
Bericht

Bericht

Bron: ComponentAgro