Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuwe subsidie, vervolg op ‘Groen-economisch herstel’

Tot en met 31 januari 2023 kan subsidie aangevraagd worden vanuit de ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’. Deze regeling is een opvolger van de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’. Het subsidiepercentage is 40%, ook voor Jonge landbouwers.

Lees verder

Subsidie voor aanleg landschapselementen, onderwaterdrainage en peilbuizen

Tot en met 30 december 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van landschapselementen. Daarnaast kan in specifieke veengebieden subsidie worden aangevraagd voor grondwaterpeilbuizen en onderwaterdrainage.

Lees verder

Aanvullingen eco-regeling: wijziging instapreis, stapelen eco-activiteiten

Om deelname aan de eco-regeling te stimuleren zijn voor het jaar 2023 de benodigde punten voor de thema’s ‘landschap’ en ‘biodiversiteit’ verlaagd. Hierdoor kan een bedrijf eerder aan de instapeis voldoen. Daarnaast is de tabel ‘Eco-activiteiten en stapelen’ aangepast.

Lees verder