Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 8 december 2022

Subsidie voor aanleg landschapselementen, onderwaterdrainage en peilbuizen

Tot en met 30 december 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van landschapselementen. Daarnaast kan in specifieke veengebieden subsidie worden aangevraagd voor grondwaterpeilbuizen en onderwaterdrainage.

Doel en doelgroep

De subsidie ‘Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veengebieden’ kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) grondeigenaren. De subsidieregeling bestaat uit meerdere onderdelen: het aanleggen van landschapselementen (landelijk) en het aanleggen van grondwaterpeilbuizen en/of onderwaterdrainage op veengrond.

Specifieke veengronden

De subsidie voor grondwaterpeilbuizen en onderwaterdrainage is uitsluitend bedoeld voor veengronden in de provincies Friesland, Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland of in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Westerkwartier, Staphorst, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag (dus ook de minimale kosten) bedraagt € 70.000 en het maximale subsidiebedrag bedraagt € 500.000.

Meerdere onderdelen

Een subsidieaanvraag mag bestaan uit meerdere (alle) landschapselementen en onderdelen.

Budget

Het totale budget bedraagt ruim € 14 miljoen.

Investeringslijst landschapselementen

Er kan subsidie worden verkregen voor de aanleg van o.a. natuurvriendelijke oevers, -overhoeken, – sloten, poelen, akkerranden, bomen en heggen/houtwallen. Bij ieder landschapselement zijn specifieke voorwaarden gesteld. Deze zijn te vinden in artikel 4.11.2 van de subsidieregeling.

Rangschikkingscriteria

Afhankelijk van het aantal landschapselementen dat wordt aangelegd wordt een aantal punten toegekend. Daarnaast wordt voor het aanleggen van peilbuizen en onderwaterdrainage ook punten toegekend. Bij meerdere onderdelen wordt het aantal punten gemiddeld. De aanvraag met het hoogste aantal punten komt als eerste in aanmerking.

Weinig punten voor onderwaterdrainage

Voor onderwaterdrainage wordt maar één punt verleend. Om de kans op toewijzing te vergroten kan overwogen worden om ook een landschapselement aan te leggen en hiervoor subsidie aan te vragen. Hiermee wordt het aantal punten verhoogd.

 

Vaststellingsaanvraag

De vaststellingsaanvraag moet binnen dertien weken na voltooiing maar uiterlijk 1 oktober 2024 zijn ingediend.

Heeft u vragen over deze aanvraag of wilt u advies? Neem dan contact met ons op.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Bron: Component Agro