Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Akkerbouw

Akkerbouw

Door de groeiende wereldbevolking blijft de vraag naar akkerbouwproducten wereldwijd toenemen. Nederland is koploper in het ontwikkelen van kennis en daarmee het produceren van een kwalitatief hoogwaardig product. Verdere digitalisering en precisielandbouw zijn de meest recente ontwikkelingen in de akkerbouw die hieraan bijdragen. Aan de andere kant stijgen de grondprijzen gedurende de afgelopen decennia en neemt de vergrijzing toe. Dit leidt ertoe dat op de lange termijn de exploitatie van de gronden en het eigendom ervan steeds meer separaat zullen zijn met als gevolg minder zekerheid van de beschikbaarheid van teeltgronden. Daarnaast verandert het Europees landbouwbeleid waardoor de steun meer doelgericht zal zijn. Zo krijgt u als ondernemer een prestatieverplichting in plaats van een inspanningsverplichting.

Op korte termijn heeft u te maken met fluctuerende prijsontwikkeling op de markt en steeds heftigere weersomstandigheden waar u geen invloed op heeft. Dit alles zorgt voor uitdagingen voor de akkerbouwsector. Er moet worden ingezet of efficiency en kostprijsverlaging. WEA Agro voorziet u van tussentijdse cijfers, jaarrekeningen en advies over de toekomst.

Bent u actief in de akkerbouw en heeft u behoefte aan inzicht in de financiën en persoonlijk advies? Bekijk onze expertise of neem direct contact met ons op.

Bekijk expertise